PRIVACYVERKLARING
FLEXXUUR

Privacyverklaring Flexxuur
Om gebruik te kunnen maken van de Flexxuur app of web-based applicatie, hebben we een aantal gegevens van jou nodig. We gaan altijd zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. We verwerken en bewaren ze op een veilige manier. Wat we met je persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons op via [privacy@flexxuur.nl]

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.flexxuur.nl We raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Over belangrijke wijzigingen zullen we je altijd vooraf informeren. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op <1 november 2021>.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Flexuur B.V. , gevestigd te Etten-Leur, Bredaseweg 193a, 4872LA, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die zich via de Flexxuur applicatie (app of web-based) heeft geregistreerd of een account heeft.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer of (e-mail)adres.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die zich via de Flexxuur applicatie registreert, een account nodig heeft of heeft aangevraagd.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
In jouw persoonlijke account bewaren we de gegevens, die we nodig hebben om onze diensten aan jou of onze klanten te kunnen leveren, comform de gebruikersvoorwaarden.
We bewaren jouw gegevens zolang je een account hebt in de Flexxuur applicatie. Wij verwijderen al jou persoonlijke volgens de wettelijke eisen die daar aan worden gesteld.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Wij slaan jouw persoonsgegevens veilig op en delen deze in beginsel met niemand, behalve de werkgever van jou als gebruiker.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Wij nemen veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken dagelijks aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Mocht je het gevoel hebben dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw gegevens, laat het ons dan weten via privacy@flexxuur.nl.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Hieronder kun je lezen welke rechten jij kunt uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens. Als je ons hiervoor wilt benaderen, zien wij jouw bericht graag tegemoet op privacy@flexxuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door jou is gedaan, kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. We reageren zo snel mogelijk en altijd binnen vier weken op jouw verzoek.

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing.

Recht op dataportabiliteit
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven en die wij met jouw toestemming verwerken, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.

Recht op beperking van de verwerking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met ons. Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met ons via privacy@flexxuur.nl. We helpen je graag.