Maak je werk gemakkelijker

Gewerkte uren van uitzendkrachten foutloos verwerken. Eenvoudig nieuwe uitzendkrachten. digitaal inschrijven.

Geautomatiseerd de juiste toeslagen en vergoedingen verwerken

Dit klinkt als een waardevolle functie van Flexxuur voor uitzendorganisaties. Automatisering van het toekennen van onkostenvergoedingen en toeslagen op basis van cao-regelgeving kan verschillende voordelen opleveren:

 1. Efficiëntie: Door het automatiseren van deze processen, wordt de handmatige controle van gewerkte en geschreven uren op cao-regelgeving geëlimineerd. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op fouten.

 2. Nauwkeurigheid: Automatisering vermindert de kans op menselijke fouten die kunnen optreden bij handmatige berekeningen. Hierdoor worden onnauwkeurigheden in de salarisadministratie geminimaliseerd.

 3. Tijdbesparing: Het handmatig configureren van bruto uurloon, overuren en andere toeslagen kan tijdrovend zijn. Met Flexxuur wordt dit proces aanzienlijk versneld.

 4. Compliance: Het systeem zorgt ervoor dat de juiste cao-regels worden toegepast, waardoor de organisatie in overeenstemming blijft met de geldende arbeidswetgeving.

 5. Flexibiliteit: Het feit dat het systeem in staat is om de juiste regels in te stellen op basis van de geselecteerde cao biedt flexibiliteit aan uitzendorganisaties om snel aan de vereisten van verschillende klanten te voldoen.

 6. Kostenbeheersing: Door automatisering kunnen organisaties nauwkeuriger en efficiënter omgaan met kosten gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden en -regelgeving.

Al met al lijkt de automatisering van het toekennen van onkostenvergoedingen en toeslagen een waardevolle functie te zijn die uitzendorganisaties kan helpen bij het optimaliseren van hun salarisadministratie en het naleven van cao-regelgeving. Het biedt een efficiënte en nauwkeurige oplossing voor een complex en kritisch aspect van de uitzendbranche.

Eenvoudige uren registratie

Een uitgebreide en nauwkeurige urenregistratie is van cruciaal belang voor uitzendorganisaties,  Flexxuur erkent deze behoefte met hun softwareoplossing. Hier zijn enkele voordelen van een geavanceerde urenregistratie zoals beschreven:

 1. Nauwkeurigheid: De mogelijkheid om gewerkte uren snel en foutloos bij te houden is van essentieel belang om te zorgen dat uitzendkrachten correct worden gecompenseerd en dat facturering aan inleners juist is.

 2. Efficiëntie: Het gebruik van digitale urenregistratie versnelt het proces aanzienlijk in vergelijking met handmatige registratie en papieren urenbriefjes. Dit bespaart tijd voor zowel uitzendkrachten als backofficepersoneel.

 3. Correcties en aanpassingen: Het vermogen om snel en efficiënt correcties door te voeren in het digitale urenbriefje is waardevol, omdat fouten altijd kunnen optreden. Dit zorgt voor transparantie en nauwkeurigheid in de administratie.

 4. Rapportage en inzicht: Een geavanceerd urenregistratiesysteem kan ook krachtige rapportage- en analysetools bieden, waardoor organisaties inzicht krijgen in het arbeidsgebruik en trends in urenregistratie kunnen identificeren.

  5. Klant- en uitzendkrachttevredenheid: Een soepel en nauwkeurig urenregistratieproces draagt bij aan tevredenheid bij zowel klanten als uitzendkrachten, omdat ze kunnen rekenen op een tijdige en correcte afhandeling van urenregistratie en betalingen.

Flexxuur voorziet in een krachtige oplossing voor urenregistratie die uitzendorganisaties kan helpen hun processen te stroomlijnen en de administratieve last te verminderen. Dit draagt bij aan efficiëntie en klanttevredenheid binnen de organisatie.

Gemakkelijk reserveringen verwerken

Het vermogen om verschillende soorten uren, zoals gewerkte uren, verlofuren, tijd-voor-tijd uren, ATV-dagen en overuren, te registreren en automatiseren in Flexxuur is uiterst waardevol. Hier zijn enkele voordelen van het automatiseren van deze urenregistratieprocessen:

 1. Nauwkeurigheid: Automatisering vermindert de kans op menselijke fouten bij het bijhouden van verschillende soorten uren. Dit zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare administratie.

 2. Efficiëntie: Het bespaart tijd voor zowel uitzendorganisaties als uitzendkrachten. Urenregistratie kan snel en gemakkelijk worden uitgevoerd, zonder handmatige berekeningen en herhaaldelijk invoeren van gegevens.

 3. Transparantie: Uitzendkrachten hebben inzicht in hun tegoeden en urenregistratie, wat bijdraagt aan transparantie en vertrouwen in de relatie tussen uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

 4. Volledige administratie: Het automatiseren van verschillende soorten uren zorgt voor een volledige en goed bijgehouden administratie, wat handig is voor rapportage, compliance en auditdoeleinden.

 5. Flexibiliteit: Het systeem kan verschillende soorten urenconfiguraties ondersteunen, zoals diverse cao-afspraken en bedrijfsspecifieke regelingen, om aan de behoeften van verschillende klanten te voldoen.

 6. Kostenbeheersing: Het zorgt ervoor dat uitzendorganisaties nauwkeurig kunnen bijhouden en factureren voor overuren en andere extra uren, wat bijdraagt aan kostenbeheersing en inkomstengeneratie.

Kortom, het automatiseren van de registratie van verschillende soorten uren in Flexxuur biedt uitzendorganisaties de mogelijkheid om hun administratieve processen te stroomlijnen, kosten te beheersen en een betere service te bieden aan uitzendkrachten. Het maakt urenregistratie gemakkelijker en efficiënter voor alle betrokkenen.

Unieke debiteurenbeheer

Het hebben van een eigen debiteurensysteem in de Flexxuur-software voor backoffice-uitzendorganisaties is een waardevolle functie. Het beheren van debiteuren is een essentieel aspect van financieel beheer voor dergelijke organisaties, en dit systeem kan helpen om dit proces te stroomlijnen en te optimaliseren. Hier zijn enkele voordelen van een geïntegreerd debiteurensysteem zoals beschreven:

 1. Overzicht: Met de mogelijkheid om in één oogopslag te zien hoe debiteuren ervoor staan, kunnen uitzendorganisaties snel inzicht krijgen in openstaande betalingen en de financiële gezondheid van hun bedrijf bewaken.

 2. Automatische herinneringen: Het systeem dat automatisch herinneringen verstuurt, kan helpen bij het verbeteren van de cashflow door debiteuren aan te sporen openstaande facturen te betalen. Dit vermindert het risico van achterstallige betalingen.

 3. Tijd- en kostenbesparing: Het automatiseren van het debiteurenbeheer bespaart tijd en middelen die anders zouden worden besteed aan handmatig opvolgen van openstaande facturen en herinneringen.

 4. Nauwkeurigheid: Een geïntegreerd systeem kan zorgen voor nauwkeurige registratie van debiteur gegevens en betalingsgeschiedenis, wat helpt bij het identificeren van trends en het nemen van geïnformeerde beslissingen.

 5. Efficiëntie: Het stroomlijnen van het debiteuren beheerproces draagt bij aan de algemene efficiëntie van de organisatie en helpt bij het handhaven van financiële discipline.

Kortom, een geïntegreerd debiteurensysteem in Flexxuur kan uitzendorganisaties helpen om hun financiële processen te verbeteren, cashflow te optimaliseren en betalingsachterstanden te minimaliseren. Het biedt een belangrijke tool voor effectief financieel beheer in de uitzendbranche.

Alles wat u zoekt op een plek

Laten we eerlijk zijn de Uitzendbranche is er eentje die vrij complex is. Moderne Backoffice/Uitzend-organisaties moeten kunnen zoeken, plaatsingen maken, uren invoeren, CAO’s kennen, factureren, betalen, crediteren,  enzovoorts. En dit alles vanuit één systeem. In het huidige landschap moet dit systeem met data in de cloud, veilig en overal toegankelijk zijn. Op kantoor, vanuit huis of onderweg. Flexxuur is die thuisbasis voor je team.

Maak nu een afspraak

Uitzendsoftware die controle biedt, kosten verlaagt en omzet verhoogt, is wenselijk voor uitzendorganisaties. Het optimaliseert hun operaties en financiën.